Hỗ trợ

Hỗ trợ miễn phí

Cam kết hỗ trợ miễn phí các khách hàng  đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo các hạng mục dưới đây mà quý khách đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Do yêu cầu hỗ trợ có nhiều nên xin mời Quý khách đăng ký chi tiết thông tin, khung thời gian mong muốn được hỗ trợ, và chúng tôi sẽ trả lời lịch hỗ trợ (có thể không đúng với lịch mong muốn của quý khách) và làm việc cùng quý khách.

Hỗ trợ có phí

Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng có thể vẫn là khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhưng nằm ngoài chế độ bảo hành, và bổ xung các hạng mục ngoài hợp đồng, nhằm đáp ứng có sản phẩm dịch vụ chất lượng nhưng và đúng ý của quý khách.
Chúng tôi cũng hỗ trợ giải quyết các khó khăn nhưng sửa chữa, nâng cấp, cứu hộ dịch vụ, và website của quý khách.
Kính mời Quý khách đăng ký dịch vụ hỗ trợ trả phí theo form dưới đây.

Đừng ôm khó khăn, hãy để chúng tôi giúp bạn, đừng lãng phí thời gian của bạn mà kết quả chưa chắc đã tốt

Hãy đăng ký hỗ trợ